פטור ממס שבח


פטור ממס שבח

בעת מכירה של דירה יתכן והמוכר יאלץ לשלם מס שבח.

חשוב שעורך דין מקרקעין יעשה עבורכם בדיקה מראש של חבות מס השבח.
לפעמים מס השבח עשוי להיות גבוה ביותר, וכדי לזכות ולקבל פטור ממס שבח ייתכן ויעדיף המוכר להמתין, ולדחות את תאריך המכירה.

מי חייב היום במס שבח? 
בינואר 2014 החליט האוצר לבטל את הפטור הגורף ממס שבח, שניתן על מכירת דירה אחת ל 4 שנים, ממנו נהנו גם אלו המחזיקים במספר דירות.
לפי התקנות החדשות, הבעלים של יותר מדירה אחת יהיו חייבים במס שבח בשיעור של 25% על הרווח ממכירת הדירה שמוכרים, גם אם חלפו מעל ל 4 שנים ממכירת דירה קודמת.

רווח ההון במכירת דירה, החייב במס השבח, יחושב כהפרש בין מחיר הדירה הנמכרת לבין המחיר בו היא נקנתה.
ניתן לקזז מן הרווח הזה (לצורך חישוב המס) הוצאות שהיו כרוחות ברכישת הדירה, ולכן כדאי לשמור את החשבוניות.
הוצאת לדוגמא שניתן לקזז לצורכי מס שבח: עלויות השבחת הנכס (שיפוצים), שכר טרחת עורך דין מקרקעין, עמלת המתווך, מס הרכישה, אגרות ומסים, עלויות משכנתא ועוד. ..

גובה שומת מס שבח מורכבת לחישוב, כוון שהיא מורכבת משיעורי מס משתנים, בהתאם למועד הרכישה. על כן, חישוב שיעור מס השבח דורש מומחיות, ולכן רצוי להיעזר בעורך דין מקרקעין מומלץ עם ניסיון.

פטור ממס שבח 
מקבל מי שזכאי לו על פי החוק, או מי שמוכר את הדירה בהפסד, ביחס למחיר רכישתה.

בעלים של דירה יחידה – יהיה זכאי לפטור ממס שבח (פטור ממס רווחי הון על מכירת דירה), ובתנאי שהחזיק בדירה זו במשך 18 חודשים לפחות.

פטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים ניתן לקבל, למשל:

פטור ממס שבח למכירת דירת מגורים אחת לשנה וחצי (שאין למוכר דירה נוספת בבעלותו)

פטור ממס שבח למכירת דירה שקיבל המוכר בירושה.

פטור ממס שבח בעסקת העברה ללא תמורה לקרוב משפחה.

פטור ממס שבח לעסקת החלפה של דירות.

.....


מחשבון מס שבח
https://www.shuma-atzmit.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A1-%D7%A9%D7%91%D7%97/